Acordare împrumuturi

Acordare împrumuturi

CONDIŢIILE  CE TREBUIESC ÎNDEPLINITE DE  MEMBRII  ASOCIATIEI C.A.R.P.  GALAŢI  PENTRU A CONTRACTA UN ÎMPRUMUT RAMBURSABIL 01 mai 2016 – 30 aprilie 2017

 

 

        1. Membrii Asociatiei CARP Galati pot solicita împrumuturi  de la 100 lei pana la 16.000 lei in funcţie de cuantumul pensiei şi a fondului social depus.

       Solicitantul trebuie să dispună de venituri, care să asigure plata lunară a ratelor de împrumut.

       Dovada veniturilor se face prin cuponul de pensie original (nu mai vechi de 2 luni) sau adeverinţa tip a Asociaţiei C.A.R.P. Galaţi (nu mai veche de 30 zile).

       Pentru toate tipurile de imprumut cu excepţia celor la nivelul fondului social, se vor solicita giranţi care să garanteze cu pensia lor împrumutul. Pentru titularul împrumutului cât şi pentru giranţi – gradul de îndatorare se stabileşte la 30% din cuantumul pensiei lunare, respectiv a venitului lunar.

        IMPRUMUTURILE SE ACORDA IN BAZA  CONTRACTULUI TIP al Asociaţiei C.A.R. Pensionari Galaţi. Se solicită giranţi în funcţie de valoarea împrumutului după cum urmează:

        A. de la 100 – 1.000 LEI – un girant pensionar de stat cu valoarea pensiei peste 550 lei,  cumulată cu venitul titularului (care trebuie să fie între 400 – 550 lei în funcţie de împrumutul solicitat) şi fondul social depus să acopere valoarea împrumutului contractat;

B. între 1.001  - 3.000 LEI  - cel puţin 2 giranţi pensionari de stat a căror pensie cumulata cu venitul titularului (care trebuie sa fie între 551 - 650 lei în funcţie de împrumutul solicitat) şi fondul social depus să acopere valoarea împrumutului contractat;                                                                                                                                               

        C. între 3.001 – 6.000 lei -  2 - 3 giranţi pensionari de stat a  căror  pensie cumulată cu venitul titularului  (care trebuie sa fie intre 651 - 1.200 lei în funcţie de împrumutul solicitat) şi fondul social depus să acopere  valoarea împrumutului contractat rambursabil în maxim 24 luni;

        D. între 6.001 – 7.000 lei - 2 - 3 giranţi pensionari de stat a   căror  pensie cumulată cu venitul titularului  (care trebuie sa fie între 1.201 - 1.300 lei în funcţie de împrumutul solicitat) şi fondul social depus să acopere  valoarea împrumutului contractat rambursabil în maxim 24 luni;

        E. între 7.001  - 8.000 lei - 2 – 3 giranţi pensionari de stat a căror pensie cumulată cu venitul titularului (titular cu pensie între 1.301-1.400 lei ) şi fondul social depus să acopere valoarea împrumutului contractat rambursabil în maxim 24 luni;

        F. între  8.001  - 10.000 lei -   3 giranţi pensionari de stat a căror pensii cumulate cu venitul titularului (care trebuie să fie peste 1.400 lei) şi  fondul social depus să acopere  suma de 10.000 lei rambursabil în maxim 24 luni;

        G. între 10.001 – 12.000lei –  3 giranţi pensionari de stat a căror pensii cumulate cu venitul titularului (care trebuie să fie de 1.500 lei) şi  fondul social depus să acopere suma de 12.000 lei rambursabil în maxim 24 luni;

        H. între 12.001 – 15.000lei –  3 giranţi pensionari de stat a căror pensii cumulate cu venitul titularului (care trebuie să fie peste 1.500 lei) şi  fondul social depus să acopere  suma de 15.000 lei rambursabil în maxim 24 luni;

        I. între 15.001 – 16.000 lei - 3 giranţi pensionari de stat a căror pensii cumulate cu venitul titularului (care trebuie să fie peste 1.500 lei) şi  fondul social depus să acopere  suma de 16.000 lei rambursabil în maxim 24 luni;

J. membrii Asociaţiei C.A.R.P. Galaţi care nu au venituri pot contracta împrumuturi până la limita maximă de 1.000 lei având un girant, pensionar de stat;

        Prin semnarea contractului de împrumut de către giranţi – aceştia îşi asumă solidar cu cel împrumutat obligatia ca în caz de neplată a împrumutului contractat de catre titular, să restituie ratele restante inclusiv dobânda recalculată pentru întârziere. Angajamentul semnat de girant are valoare de act autentic şi de titlu executoriu. Executarea silită pe veniturile debitorilor se realizează conform art.3 din Legea 287/14.12.2011, cu întocmirea dosarului la executorul judecătoresc.

    

     2. TITULARUL DE  ÎMPRUMUT PENSIONAR / SALARIAT – se va prezenta cu:

 a. carnetul de membru  - având contribuţia fixa lunara  plătită la zi şi:

-  pentru membrii buni platnici, fondul social depus trebuie sa reprezinte ¼ din suma contractata;

-  pentru membrii care nu au respectat plata lunara a ratelor stabilite la imprumutul anterior, fondul social depus va reprezenta 1/3 din suma solicitata;

b. cuponul de pensie original  (unul din ultimele 2 luni) sau adeverinţă de salariat tip Asociatia C.A.R.P. Galaţi; 

c. buletinul sau cartea de identitate în original în cadrul termenului de valabilitate;

          Giranţii  vor prezenta documentele solicitate la punctele b. şi c. Aceştia vor semna angajamentul de plată pe contractul de împrumut în faţa salariatei Asociatiei.

        SE ADMIT NUMAI GIRANTI  PENSIONARI DE DREPT CU DOMICILIUL IN JUDETUL GALATI.

       Salariatul - titular de împrumut -  va prezenta adeverinţa tip Asociatia C.A.R.P. Galaţi cu  toate datele completate respectiv, persoana de contact pentru confirmarea telefonică, semnătura conducerii şi parafa unităţii.

           La contractarea unui împrumut se va avea în vedere modul de plată a vechilor împrumuturi.                   

        3. Nu sunt admisi ca giranţi, beneficiari de ajutor de somaj si ajutor social, pensionarii de invaliditate,  de urmaş, cei pensionaţi în baza unor legi speciale (revoluţionari) cât şi persoanele  care au calitatea de tutore.

        4. Termenul de rambursare a împrumutului contractat nu poate depăşi 24 rate lunare, egale şi succesive. Prima rată lunară este scadentă începând cu luna următoare acordării împrumutului.

      Nu se admit întârzieri la plata ratelor stabilite la contractarea împrumutului, pentru a avea posibilitatea reducerii perioadei de acordare a împrumuturilor.

        Începând cu 01 mai 2016 Asociatia C.A.R.P. Galaţi acordă împrumuturi membrilor săi cu o dobândă fixă de 10 % pe an, iar dobânda anuală efectivă este de numai 5,42 % pe an.     

        5. IN VEDEREA OBTINERII BONULUI DE ORDINE, NECESAR LA RIDICAREA IMPRUMUTULUI IN  CASIERIA PRINCIPALA, CAMERA 5, TITULARUL SE VA PREZENTA LA CAMERA NR. 4, CU BULETINUL SAU CARTEA DE IDENTITATE, IN ORIGINAL.

        6. Încasarea   ratelor    lunare   se    face  zilnic  prin casieriile   colectoare  situate  la   camera  nr.  3, între orele 7,30 – 15,00, intrarea se face prin camera nr. 2 si referentii casieri, angajati ai Sucursalelor infiintate in teritoriu.

        7. Pentru împrumuturile care se achita înainte de termen, Asociatia C.A.R.P. Galaţi restituie membrilor săi diferenţa de dobânda recalculata in baza cererii tip.

        8. Titularii de împrumut care nu plătesc ratele lunar timp de  30 – 45 zile vor fi atenţionaţi prin somaţie la  domiciliul acestora. În caz de neprezentare în urma somaţiei, se va trece la executarea silită prin executorii judecătoreşti conform art. 3 din Legea 287/14.12.2011, titularul va suporta cheltuielile efectuate.

9. Pentru neplata lunară a ratelor se va proceda la recalcularea dobânzii la achitarea împrumutului.

        10. PENTRU MEMBRII ASOCIATIEI C.A.R.P. GALATI CARORA LI S-A INSTITUIT POPRIRE PE PENSIE PENTRU NEPLATA LA TIMP A RATELOR LUNARE DE IMPRUMUT, FARA MOTIVE OBIECTIVE DOVEDITE CU ACTE (BOALA, DECES, ETC.), URMATORUL IMPRUMUT NU VA PUTEA FI DECAT DUBLUL FONDULUI SOCIAL.

        Este în interesul tuturor membrilor Asociatiei  să  acorde o atenţie deosebită la întocmirea corectă a tuturor documentelor obţinerii împrumuturilor.

Informaţii şi relaţii suplimentare se pot obţine la biroul de contractări împrumuturi, la camera nr.1 (serviciul contabilitate) şi respectiv la  secretariatul Asociatiei, camera nr.7.

                                                                                                                                                CONSILIUL DIRECTOR

Pagina precedentă: Fizioterapie și masaj Pagina următoare: Proiecte