CONVOCATOR

CASA DE AJUTOR RECIPROC A PENSIONARILOR GALATI PUBLICĂ URMĂTORUL

CONVOCATOR

                 CONSILIUL DIRECTOR  AL CASEI DE AJUTOR RECIPROC A PENSIONARILOR GALAȚI  CU SEDIUL ÎN  GALAȚI, STR. DOMNEASCĂ, NR. 53  ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE ART. 13 ȘI ART.16,  LIT. (b) ȘI LIT. (c)  DIN STATUT, ART.21, ALIN.(2), LIT.(f) ȘI ALIN.(5) DIN LEGEA NR.276/27.11.2020 PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ORDONANȚEI GUVERNULUI NR.26/27.11.2000 CU PRIVIRE LA ASOCIAȚII ȘI FUNDAȚII CÂT ȘI PREVEDERILE HOTĂRÂRII NR.932/09/09/2021 PRIVIND PRELUNGIREA STĂRII DE ALERTĂ PE TERITORIUL ROMÂNIEI ÎNCEPÂND CU DATA DE 10 SEPTEMBRIE 2021, PRECUM ȘI STABILIREA MĂSURILOR CARE SE APLICĂ PE DURATA ACESTEIA PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA EFECTELOR PANDEMIEI DE COVID-19, CONVOACĂ MEMBRII DELEGAȚI SĂ CONSULTE PRIN CORESPONDENȚĂ MATERIALELE ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A MEMBRILOR CASEI, REPREZENTATĂ PRIN DELEGAȚI, DIN 12 OCTOMBRIE 2021.
     ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE DIN 12 OCTOMBRIE 2021:

  1. Aprobarea completării componenței Consiliului Director pentru posturile vacante din mandatul 2021-2026.

                   Membrii delegați vor primi prin corespondență, în plic, delegația cu ordinea de zi a Adunării Generale extraordinare din 12 octombrie 2021 și buletinul de vot. Membrii delegați vor confirma primirea documentelor prin semnătură. Buletinul de vot completat și semnat va fi adus la registratura unității până la data de 19 octombrie 2021 în incinta Punctului de lucru din Galați, Cartier Piața Centrală, str.Tecuci, nr.3, bl.V3 V3B, Et. Parter Ap. Tronson 1 – 2, camera 9 – secretariat sau va fi trimis prin corespondență pe adresa: Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Galați, str. Domnească, nr.53, cod poștal 800008. De asemeni membrii delegați pot opta la remiterea buletinului de vot prin delegatul unității la o dată convenită de comun acord pentru a respecta data limită a depunerii – 19.10.2021.

                  Consiliul Director va aduce la cunoștința membrilor delegați telefonic cât și la panourile avizier ale unității, modificările ce ar putea apare datorită situației actuale generate de pandemia de COVID -19 și a  stării de alertă.

                                     

     

CONSILIUL DIRECTOR

                                                             

 

 

CONSILIUL DIRECTOR/IL/Ex. 1D-A1

 


Returnare
Oct 7, 2021 Categorie: General Postat de: adm
Pagina precedentă: Acordare împrumuturi Pagina următoare: Premiul de fidelitate